szukaj
Twój koszyk
koszyk jest pusty
Panel klienta
zaloguj się i otrzymaj 5% Rabatu
MENU
Regulamin zakupów
REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM euromat.com.pl

PRZEDSIĘBIORCA

Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.eurotekstylia.pl jest Euromat Spółka Jawna Parcej Jerzy - Chwaliński Oliwer i Małgorzata, ul.Opolska 38, 49-100 Niemodlin (zwana dalej Euromat), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000067320, posiadająca REGON: 531046650, NIP: 754-10-24-197.

Kontakt ze sklepem internetowym można uzyskać pod numerem telefonu +48 77 402 36 39 (od pn. do pt. w godz. 8.00-16.00), pod adresem poczty elektronicznej sklepeuromat@euromat.com.pl, bądź poprzez formularz kontaktowy .

ZASADY DZIAŁANIA - sklepu internetowego euromat.com.pl.

Euromat prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. Do korzystania ze sklepu internetowego, przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne są:

komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera;

aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

ZAMAWIANIE TOWARÓW

Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.euromat.com.pl

Aby zawrzeć umowę, należy złożyć zamówienie.

Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy określając w szczególności wielkość, kolor, ilość (w sztukach) zamówionego towaru, a w razie potrzeby podając inne specyficzne informacje.

Na każdym etapie składania zamówienia można je anulować zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Można to zrobić na kilka sposobów: np. poprzez klikanie w ikonkę służącą do powrotu na poprzednią stronę lub klikając na dowolną podstronę (albo produkt) znajdujący się na stronie sklepu. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone przez Klienta do końca, zostanie automatycznie anulowane.

Na podany przez Klienta adres e-mailowy zostanie wysłany e-mail potwierdzający odebranie zamówienia Klienta. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

CENY

Ceny na stronie podawane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają należne podatki i cła.

Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta.

Do ceny towaru należy doliczyć koszty przesyłki.

DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

Wszystkie towary przedstawiane na stronie internetowej są towarami dostępnymi.

W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zmówienia i podejmie decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

REALIZACJA NIEPEŁNEGO ZAMÓWIENIA

W przypadku braku danego towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i dostępnych opcjach (np. częściowa realizacja, pełna realizacja, lecz związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta).

Jeśli Klient nie chce, by zamówienie cząstkowe było realizowane – zamówienie jest wycofywane bez negatywnych konsekwencji dla Klienta, a w razie dokonania przez niego płatności – kwoty uiszczone zostaną zwrócone.

SPOSÓB ODBIORU I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 1 dnia roboczego od jego złożenia.

Jeżeli wybrany towar jest dostępny, wysłany zostanie do Klienta w ciągu maksymalnie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od przekazania zamówienia do realizacji.

Informacja o planowanym czasie realizacji zamówienia znajduje się na stronie koszyka.

W przypadku wybrania, jako formy płatności szybkiego przelewu lub płatności kartą kredytową (płatności za pośrednictwem przelewy24.pl) – realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za towar na konto podmiotu pośredniczącego, od tego też momentu należy liczyć termin w ciągu, którego towar zostanie przekazany kurierowi.

Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska - przewidywany czas dostawy to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki.

FORMA PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

Za pobraniem:

Zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki. Jest to jedyny sposób opłacenia przesyłki z dołu.

Szybki przelew:

Przelewy, które akceptowane są przez Euromat, to tzw. "szybkie przelewy" dokonane przy użyciu pośrednika serwisu przelewy.pl.

Cechą szybkich przelewów jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać przelewu pieniędzy.

.

Karta kredytowa/płatnicza:

Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie zakupów w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku). Płatność kartą kredytową/płatniczą dokonywana jest za pośrednictwem serwisu przelewy.24

Zabezpieczenie przed oszustwami:

Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta maila z informacją, iż nagle zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego.

Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do Euromat na adres: sklepeuromat@euromat.com.pl.

UMOWA

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.euromat.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) (dalej jako "Kodeks cywilny").

WYKONANIE UMOWY - TERMIN

Euromat zobowiązuje się do przekazania towaru kurierowi w terminie do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia lub, w przypadku braku towaru, do poinformowania Klienta o braku towaru w takim terminie.

Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.

KOSZT DOSTAWY

Na terenie Polski koszt dostawy wynosi 15 zł brutto w przypadku dokonania zakupów o wartości poniżej 150 zł brutto. W przypadku dokonania zakupów o wartości, co najmniej 150 zł brutto, przesyłka zostanie wysłana do Klienta na koszt Euromat.

Koszty wysyłek do innych krajów podane są bezpośrednio w formularzu zamówienia.ZWROT ZAMÓWIENIA – odstąpienie od umowy

Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta i Euromat podlegają zwrotowi.

Odstąpienie przez Klienta od umowy wymaga złożenia przez Klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Można to zrobić na przykład poprzez wypełnienie wysłanego do Klienta wraz z zamawianym towarem formularza "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość" zgodnego z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) (ściągnij dokument w PDF) i wysłania dokumentu do Euromat przed upływem wskazanego powyżej 14-dniowego terminu. Klient jest uprawniony, ale nie zobowiązany do skorzystania z przedmiotowego wzoru.

Klient ma obowiązek zwrócić towar będący przedmiotem zwrotu w przeciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar należy wysłać na adres:

Euromat Sp.J.

ul. Opolska 38

49-100

Klient zobligowany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Euromat (tj. koszt odesłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty bądź innej instytucji).

Pieniądze zwrócone zostaną Klientowi we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta numer rachunku bankowego w chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta będącego konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne metki.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

REKLAMACJA

Euromat dokłada wszelkich starań, aby oferowany przez sklep internetowy towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

Klient będący przedsiębiorcą utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Euromat o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Euromat niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

W przypadku wady towaru, Klient zgłaszający żądanie powinien wskazać swe roszczenia przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego. Klient może zgłosić reklamację na przykład poprzez wypełnienie wysyłanego do Klienta wraz z zamawianym towarem formularza "Zgłoszenie reklamacji".

W przypadku wady towaru, Klient zgłaszający żądanie powinien wskazać swe roszczenia przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego.

Roszczenia wynikające z gwarancji, zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres:

Euromat Sp.J.

ul. Opolska 38

49-100 Niemodln

W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego towaru wynikających z rękojmi, Sprzedawca niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Klienta, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Euromat wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci Klientowi pełną kwotę.

W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.

W sytuacji negatywnego rozpatrzenia reklamacji, jak również w przypadku dochodzenia przez Klienta roszczeń, Klient może rozwiązać spór bez udziału sądu powszechnego, korzystając z mediacji lub sądownictwa polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedni wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia aż do chwili wysyłki towarów.

Klient ma dwie możliwości aby skorzystać z ww. uprawnienia:

należy wysłać maila na adres sklepeuromat@euromat.com.pl z ważnością wysoką oraz zatytułować go: "Rezygnacja z zamówienia nr...". Rezygnacja z zamówienia będzie skuteczna tylko, jeżeli dotrze do sklepu przed wysyłką zamówionego towaru.

kontakt ze sklepem internetowym pod numerem telefonu +48 77 402 36 39 (od pn. do pt. w godz. 8.00-16.00) bądź poprzez formularz kontaktowy na witrynie sklepu online.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do każdego zakupionego towaru dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

DANE OSOBOWE - Bezpieczeństwo i ochrona

Administratorem danych osobowych Klienta sklepu internetowego www.euromat.com.pl jest Euromat Sp.J. z siedzibą przy ul. Opolskiej 38, 49-100 Niemodlin.

Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez Euromat wyłącznie dla celów wykonania umowy oraz realizacji zamówienia.

Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT) oraz wysyłki produktów.

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy – Euromat , w tym na przesyłanie Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera.

PLIKI COOKIES

Serwis euromat.com.pl wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w Polityce cookies umieszczonej w serwisie www.sklepeuromat.com.pl

DATA PUBLIKACJI REGULAMINU: 24 grudnia 2014 roku.

Regulamin obowiązujący dla zakupów zrobionych przed 24 grudnia 2014 znajduje się poniżej.Regulamin sklepu internetowego euromat.com.pl obowiązujący dla osób, które dokonały zakupu przed 24 grudnia 2014r.
Regulamin zakupów

I. Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego eurotekstylia.pl jest firma EUROMAT SPÓŁKA JAWNA
PARCEJ JERZY CHWALIŃSKI ROMAN I MAŁGORZATA
(KRS: 0000067320, NIP: 7541024197, REGON: 531046650)

2. Adres do korespondencji (siedziba):
Euromat Sp. J.
ul. Opolska 38
49-100 Niemodlin
tel. 077-402-36-39
Fax 077-402-3640
e-mail: sklepeuromat@euromat.com.pl
3. Sklep internetowy sklepeuromat.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie całego kraju:
wyroby pościelowe, narzuty, ręczniki i szlafroki, obrusy i maty stołowe, tekstylne komplety
kuchenne, wycieraczki i inne.
4. Firma Euromat Sp.J. gwarantuje, że wszystkie zakupione produkty są nowe, w orginalnych
opakowaniach i wolne od wad i uszkodzeń. Zamówione produkty są odpowiednio
pakowane przed wysłaniem zabezpieczając przed uszkodzeniem w trakcie dostawy.
5. Koszty dostaw:
Podane ceny dostaw wskazane są w panelu przy składaniu zamówienia.
Cena dostawy przy zakupach poniżej 300zł brutto wynosi 15 zł. (pobraniowo 20 zł.)
Zamówienia od kwoty 300 zł. brutto dostarczamy na własny koszt (Polska).


II. Zasady zamawiania towarów i realizacja zamówień.

1. Informacje podane na stronie sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
2. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę 7 dni w tygodniu.
3. Z zastrzeżeniem punktów 4 i 5 realizacja zamówień następuje do drugiego dnia roboczego
po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe: MILLENIUM S.A. O/OPOLE NR
KONTA: 86 1160 2202 0000 0001 0995 7486 lub po otrzymaniu wpłaty w systemie
płatności elektronicznych.
4. Istnieje możliwość wybrania opcji wysyłki za pobraniem.
5. Istnieje możliwość osobistego odbioru zakupionego towaru, po uzgodnieniu z obsługą
sklepu sklepeuromat.pl. W takim przypadku również zapłata może być dokonana osobiście.
6. Wpłata powinna być powiększona o koszty przesyłki podane przez sklep. Są one
oszacowane na podstawie cennika firmy dostarczającej przesyłkę (poczta, firma kurierska).
W razie wątpliwości dotyczących tych kosztów, np. przy większej ilości towaru, masy
towaru itp. Klient powinien skontaktować się z obsługą sklepu sklepeuromat.pl w celu
ustalenia kosztów przesyłki.
7. Witryna sklepu sklepeuromat.pl oblicza koszt przesyłki całego zamówionego towaru
automatycznie, na podstawie cennika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
8. W przypadku, gdyby z jakichkolwiek przyczyn sklep nie był w stanie zrealizować
zamówienia w terminie wynikającym z punktu 3, Klient zostanie o tym fakcie
powiadomiony drogą elektroniczną (e-mail lub telefonicznie).
9. W przypadku całkowitego braku możliwości realizacji zamówienia, Klientowi zostanie
zaproponowany inny, podobny towar lub wpłacone pieniądze zostaną zwrócone na
wskazane konto bankowe lub przekazem pieniężnym.
10. W razie braku realizacji przesyłki przez firmę pocztową lub kurierską, albo w razie
opóźnień trwających ponad 14 dni, firma Euromat Sp.J. złoży reklamację do firmy
pocztowej lub kurierskiej. O fakcie opóźnienia Klient powinien poinformować obsługę
sklepu sklepeuromat.pl
11. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy Klient nie
podał wszystkich wymaganych informacji lub gdy informacje te budzą wątpliwości co do
ich poprawności. Zamówienie, którego nie uda się potwierdzić w ciągu 7 dni od daty
złożenia, nie będzie realizowane.
12. Klient może zmienić zamówienie tylko w przypadku, jeżeli zamówiony towar nie został
jeszcze wysłany. O tym fakcie Klient powinien poinformować obsługę sklepu telefonicznie.
13. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w ofercie dotyczących asortymentu oraz cen
produktów. W przypadku zmiany cennika, Klient, którzy już złożył zamówienie, zostanie
obsłużony według cennika obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. W przypadku
zmiany asortymentu, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany, i będzie mógł podjąć
decyzję o zmianie zamówienia lub o ewentualnym odstąpieniu od zakupu towaru.
14. Dokładamy wszelkich starań aby kolory widoczne na zdjęciach jak najbardziej odpowiadały kolorom rzeczywistym. Mogą jednak wystąpić różnice w postrzeganiu kolorów ze względu na indywidualne możliwości i ustawienia monitora oraz indywidualną percepcję Kupującego. W takich wypadkach towar nie podlega reklamacji.
15. Ceny towarów wystawionych do sprzedaży podane są w złotych polskich i zawierają
podatek VAT – ceny brutto.
16. Istnieje możliwość nieodpłatnego pośrednictwa w zamówieniu hurtowym, po uzgodnieniu
z obsługą sklepu.
17. Zamówienie może być anulowane przed wysłaniem towaru do Klienta. W tym celu należy
skontaktować się z obsługą sklepu.
18. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT. Jeśli faktura ma być wystawiona na firmę,
paragon powinien zostać zwrócony. Prosimy o zgłoszenie chęci otrzymania faktury przed
wysłaniem zamówionego towaru.

III. Odstąpienie o umowy i zwrot towaru.
1. POUCZENIE O ODSTAPIENIU OD UMOWY
1.1 Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
---------- (tutaj link do formularza odstąpienia od umowy)
1.2 Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Koszty odesłania rzeczy do Sklepu ponosi konsument.
1.3 W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, należy odesłać towar wraz z dowodem zakupu i wszelkimi gratisami (jeżeli były) w stanie niezmienionym na adres Sklepu:
Euromat Sp. J.
(dział internetowy)
ul. Opolska 38
49-100 Niemodlin

1.4 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
1.5 Zwrot towaru powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do Sklepu. W przypadku przesyłki opakowanie towaru powinno zapewniać możliwość bezpiecznego transportu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić należność.
1.6 W przypadku gdy konsument odstępuje od umowy, Sklep zwraca wszelkie płatności otrzymane od konsumenta, w tym również płatności pokrywające koszty poniesione przez Sklep w celu dostarczenia towarów konsumentowi. Jeżeli konsument wyraźnie dokonał wyboru określonego rodzaju dostarczenia (na przykład dostarczenia za pobraniem), mimo że Sklep zaoferował zwyczajną i powszechnie akceptowaną formę dostarczenia, która wiązałaby się z niższymi kosztami, konsument poniesie koszty różnicy w cenie między tymi dwoma rodzajami dostarczenia.
1.7 Bieg terminu do odstąpienia od umowy na odległość rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

IV. Rękojmia i reklamacje

1. Firma Euromat Sp.J. udziela rękojmi na sprzedawane przez siebie towary.
2. Reklamacje z tytułu rękojmi uwzględniamy w przypadkach uzasadnionych (np. otrzymany
towar jest niezgodny z zamówieniem).
Różnice w wyglądzie towaru zamówionego z otrzymanym, wynikające z indywidualnego ustawienia monitora komputera Klienta (kolor, proporcje obrazu, itp.) nie stanowią podstawy do uznania reklamacji.
3. Przed odebraniem przesyłki od doręczyciela, Klient powinien sprawdzić stan opakowania
oraz towaru. W przypadku uszkodzenia opakowania lub towaru oraz w przypadku
podejrzenia uszkodzenia towaru, przesyłki nie należy przyjmować. W obecności
doręczyciela powinien być sporządzony protokół szkody. Tego typu reklamacje będą
rozpatrywane indywidualnie.
4. Reklamowany towar nie może być w jakikolwiek sposób naruszony, mieć ślady otwierania,
użytkowania, powinien mieć oryginalne opakowanie.
5. Reklamacje towaru uszkodzonego z winy użytkownika nie mogą być uwzględnione.
6. Koszty związane z zakupem, zwrotem towaru lub nieuzasadnionej reklamacji pokrywa kupujący.
7. W przypadku uznania reklamacji koszty związane z przesyłką są zwracane Klientowi do 7 dni po uznaniu reklamacji.
8. Nie przyjmujemy zwrotu towarów z tytułu reklamacji przesłanych do nas za pobraniem.

V. Ustalenia dodatkowe

1. Oferta handlowa dotyczy terenu Polski.
2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.
3. Dane naszych Klientów wykorzystane zostają wyłącznie w celu realizacji zamówienia, oraz
wyłącznie za ich zgodą do celów marketingowych.
4. Firma Euromat Sp.J. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym Klienci zostaną
poinformowani na stronie głównej witryny sklepeuromat.pl przez okres co najmniej 1 tygodnia.
Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje o nowych produktach?
zapisz się
Eurotekstylia.pl
 
obecnie w sklepie przebywa: osób,     Copyright © Eurotekstylia 2013,     Wykonanie: PREKURSOR